Μελέτες - Πανεπιστήμιο

18.05.10

Thessaloniki:The Myth of the linear City

Thessaloniki
The paper presents and critically comments the basic planning projects that have affected the function and formed a linear shape of Thessaloniki and proposes a different concept of interventions that can lead to an architectural and aesthetic upgrading of the city. Keywords: Thessaloniki, urban, metro, tramway, sea transport
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Γραφείο Τύπου

07.04.14.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ