Προκηρύξεις

02.02.11

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα ΕΛΤΑ

ΕΛΤΑ
Πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει...
07.01.11

Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)...
24.06.10

Πληροφοριακό Υλικό ΟΑΕΔ

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης..
21.06.10

Διαγωνισμός της Βουλής των Ελλήνων

Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός: «Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων επί των οδών: α) Σέκερη 1Α, β) Αμαλίας 14, γ) Αμαλίας 22-24, δ) Λένορμαν 218 (Καπνεργοστάσιο) και ε) του Υπόγειου Σταθμού Οχημάτων του κεντρικού κτηρίου της Βουλής, για δύο (2) έτη».
18.03.10

ΑΣΕΠ - Διαγωνισμός (27/01/2009)

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριάντα δύο θέσεων (232) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Γραφείο Τύπου

07.04.14.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ