Μεταφορές και Περιβάλλον

18.05.10
Μεταφορές και Περιβάλλον
Το βιβλίο αυτό προορίζεται κυρίως για διδακτική χρήση στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πιστεύω όμως πως παρουσιάζει και ένα γενικότερο ενδιαφέρον, για όσους ασχολούνται με το ευρύτατο διεπιστημονικό αντικείμενο της μελέτης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Βασίζεται, βέβαια, στο παλαιότερο τεύχος σημειώσεων με τίτλο: «Κυκλοφορία και περιβάλλον» που υποστήριζε το ομώνυμο μάθημα επιλογής που διδάχθηκε στους φοιτητές από το 1986 μέχρι το 2000. Είναι όμως συμπληρωμένο και επικαιροποιημένο έτσι ώστε να συμπεριλάβει τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις και τις ανάλογες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.
 
Τώρα που τα οικολογικά προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη (τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στις μεταφορές) αποτελούν ένα ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, πιστεύω πως το σύγγραμμα αυτό μπορεί να συμβάλλει δημιουργικά στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και επομένως στην προσπάθεια για την αντιμετώπισή του.
 
Σεπτέμβριος 2008

Σπύρος Βούγιας 

Γραφείο Τύπου

07.04.14.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ